menu
NAJNOVŠIE ČLÁNKY
10 najnovších poznatkov neuroarchitektúry
Ako navrhnúť modernú kanceláriu s ohľadom na dnešné myslenie
Súťaž: Made by Spaceplan, Designed by you
Všetky články

10 najnovších poznatkov neuroarchitektúry

Neuroarchitektúra je nový odbor, ktorý kombinuje architektúru a psychológiu a v tomto článku prinášame 10 najnovších poznatkov z jej prvého kongresu v Španielsku.

13. 5. 2024

Priestor vyvoláva emócie a ovplyvňuje náladu a zdravie ľudí. Robí to spôsobom, ktorý je zrejmý, hmatateľný a kvantifikovateľný vedeckými metódami. Toto je predmetom štúdia neuroarchitektúry, vedeckej disciplíny, ktorá nedávno usporiadala svoj prvý kongres v Španielsku. V sídle Technickej univerzity v Valencii (UPV), národní a medzinárodní experti a akademici zdieľali ich  štúdie, projekty a vedecké objavy vďaka práci Ústavu neuroarchitektúry UPV, organizácie, ktorá sa venuje výskumu už viac ako desať rokov. Tento článok zhŕňa desať najnovších zistení z neuroarchitektúry z kongresu a mnohé prinášajú nový pohľad na interiér a architketúru.

1.Priestory ovplyvňujú emócie a veda to potvrdzuje.

Neuroarchitektúra analyzuje účinky, ktoré architektonické priestory vyvolávajú u ľudí a ich emócie. Podľa Íñiga Ortiza z Ortiz León Arquitectos to overuje prácu, ktorú mnohí architekti robia už roky na základe zdravého rozumu a ich afinitou k prírode. V Neuroarchitektúrnom laboratóriu UPV používajú subjektívne technológie - dotazníky a prieskumy - ako aj objektívne technológie, ktoré merajú neurofyziologickú odpoveď ľudí. Ich technológie merajú všetko od pohybov očí až po mimické prejavy, činnosť mozgu a elektrodermálnu aktivitu (pot), medzi ďalšími fyziologickými reakciami. Výsledky potvrdili skutočné vplyvy na naše telo a  priamu previazanosť medzi človekom a jeho okolím. farebna lounge zona v kancelarii

2. One Health: Príroda je zdravie

Prostredie, zvieratá, rastliny a ľudia zdieľajú jedno zdravie: One Health. Filozofia, ktorá identifikuje starostlivosť o prírodu ako prierezový vektor zdravia na všetkých úrovniach, preto je potrebné, aby bola architektúra obozretná a prirodzene sa integrovala do svojho prostredia, podľa Elisabet Silvestre, biológa a odborníkov biológie.

3. Ďalšia výzva spokojnosti - rovnosť

Certifikácia WELL meria kvalitu života a spokojnosť v interiéri budov. Po štandardizácii kvantifikovateľných parametrov - osvetlenie, teplota, voda, akustický a tepelný komfort, myseľ, komunita, pohyb, strava, materiály - Medzinárodný inštitút pre stavbu budov WELL (IWBI) teraz kladie dôraz na inkluzívnosť a rovnosť so svojím hodnotením rovnosti. Riaditeľka Globálneho rozvoja trhu ESG, Giovanna Jogger, zdôraznila, že diverzita, rovnosť a inklúzia sú "strategické imperatívy" a odkázala na štúdie, ktoré ukazujú, že tento záväzok k diverzite sa pre spoločnosti prejavuje vylepšeniami v príjmoch z inovácií (Boston Consulting Group), produktivite (Academy of Management Journal) a ziskovosti (McKinsey). A pomáha členom tímu cítiť sa "byť  vítaný, videný a počutý". plus halle sedacky na recepcii administrativnej budovy

4. Priestory zažívame cez zmysly

Štúdie Neuroarchitektonického laboratória UPV skúmajú blahodarný účinok priestorov na stres ľudí. A zistili, že veci ako prirodzené osvetlenie, obklopenie prírodným prostredím, hudobná terapia, eliminácia hluku a vône levandule a rozmarínu podporujú koncentráciu, pamäť a kognitívne a afektívne funkcie. Farby, textúry a materiály tiež môžu ovplyvniť náladu a vniesť do priestorov spomienky na prírodu, pohodu a kreativitu.

5. Zelené a modré priestory zlepšujú náladu a zdravie

Zdravie by sa malo chápať ako úplné fyzické, duševné a sociálne blaho, nie len ako absencia choroby a utrpenia. Skutočne, 23% úmrtí na celom svete súvisí s prostredím. Z pozitívneho hľadiska to znamená, že 12,3 milióna úmrtí ročne je možné predchádzať, podľa Cristiny Vert z oddelenia Svetovej zdravotníckej Organizácie (WHO) pre životné prostredie, zmeny klímy a zdravie. Jej predchádzajúce štúdie v Barcelonskom inštitúte pre globálne zdravie (ISGlobal) certifikovali výhody pre ľudí z pravidelného videnia, cítenia a počúvania takzvaných zelených (príroda) a modrých (voda) priestorov. Preto parky a lesy znamenajú menej stresu, dlhšiu dĺžku života, lepšie fyzické a duševné zdravie, lepší kognitívny vývoj a lepšiu kvalitu spánku. V modrých priestoroch (rieky, moria, rybníky), ktoré boli menej skúmané, sa nachádza väčšia fyzická aktivita, lepšie duševné zdravie, menej stresu a lepšie vnímané pohodlie. bielo dubovova kuchynka v priestoroch firmy so zelonou

6. Humanizácia budov a miest

Almudena Bustos, manažérka projektu Dekarbonizácie v spoločnosti Sanitas, sa zamerala na potrebu renaturácie a humanizáciu budov a miest, najmä všetkých tých prostredí spojených so zdravím a starostlivosťou o ľudí, najmä starších, ktorí sú osobitne zraniteľní. V prípade ľudí s narušenými zmyslovými vnemami musia všetky priestory reagovať v rámci ich bydliska s riešeniami založenými na prírode, s následným zlepšením emocionálnej spokojnosti. Soledat Berbegal, poradkyňa spoločnosti Actiu a PR riaditeľka priniesla pohľad, že humanizácia priestorov, či už sú to zdravotnícke, vzdelávacie alebo korporátne priestory, musia vzbudzovať blízkosť, prostredníctvom textúr, materiálov, nábytku a osvetlenia a vytvárať priestory, ktoré ľudia chcú obývať, a ktoré prospievajú ich zdraviu aj zdraviu planéty. Pre dosiahnutie toho je nevyhnutné podporovať pohyb a zdravý životný štýl ľudí. To sa dosahuje prostredníctvom architektúry a dizajnu priestorov a tiež s agilným, flexibilným, ergonomickým a konfigurovateľným nábytkom.

7. Svetlo sa stará o opatrovateľov a pacientov

V tomto zmysle Univerzita v Seville študuje vplyv osvetlenia na stav zdravia opatrovateľov a ich pacientov prostredníctvom následných štúdií. Ignacio Acosta a Samuel Domínguez z Katedry architektúry, dedičstva a udržateľnosti: Akustika, osvetlenie, optika a energia na Univerzite v Seville predstavili niektoré zo svojich projektov. S Dynalightom zasiahli do osvetlenia detskej jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocnici Virgen del Rocío v Seville, aby vytvorili biodynamický systém podobný prírodnej svetlu, ktorý podporuje biologickú reguláciu kortizolu a melatonínu u zdravotníckeho personálu a pacientov. Okrem toho Chronolight zahŕňa ultrafialové osvetlenie na elimináciu patogénov. Aplikované v troch detských oblastiach tej istej nemocnice, eliminuje nosokomiálne patogény, ktoré niekedy predlžujú pobyty pacientov v nemocnici. revepcia so zelelnou stenou a sivym kobercom a drevenou podlahou

8. Priestor ovplyvňuje učenie a hodnotenie

Carmen Llinares z Neuroarchitektonického laboratória UPV vysvetlila, že vďaka ich technológiám virtuálnej reality a štúdiám na reálnom poli boli schopní merať vplyv, ktorý má konfigurácia vyučovacích tried na vnímanie a učenie študentov. Niektoré z ich záverov sú, že malé triedy priaznivo ovplyvňujú pozornosť a pamäť, že v miestach chladných odtieňov dosahujú lepší výkon a že v prípade svetla platí, že čím viac svetla, tým viac pozornosti, a čím menej svetla, tým viac pamäti. Okrem toho zahrnutie rastlín do vnútorných priestorov - a použitie zelených odtieňov - zlepšuje koncentráciu, porozumenie a školské známky. Tiež zlepšuje hodnotenie práce učiteľov zo strany študentov.

9. Farby, ktoré prebúdzajú myseľ

Na rozdiel od toho, čo by sa mohlo zdať, kognitívne funkcie sa rozvíjajú menej v bielych priestoroch ako v priestoroch s farbou, podľa výsledkov Neuroarchitektonického laboratória UPV. Konkrétne, modrá a červená priaznivo ovplyvňujú väčšiu aktiváciu z neurofyziologického hľadiska. Na druhej strane pamäť a pozornosť sa zlepšujú s nárastom farebnej teploty.

10. Používateľ sa mení a priestor sa musí meniť s ním

Pri neuroarchitektonických štúdiách je nevyhnutné zohľadniť charakteristiky používateľa - pohlavie, vek, pôvod ako aj ciele a účely priestoru. Podľa Juana Luisa Higuera-Trujilla z UPV, sa používateľ mení časom, takže z akademickejho hľadiska je nevyhnutné ho neustále redefinovať. To znamená, že navrhované usmernenia nemôžu byť nikdy univerzálne, pretože závisia od používateľa, ale možno nájsť spoločné vzorce,  ktoré podporujú interakciu medzi osobou a priestorom a vedú k lepšiemu fyzickému a emocionálnemu blahobytu. Preto by si architekti a dizajnéri mali byť vedomí.
Chcete viac informácií o dizajne,
oceneniach a trendoch?
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.