menu
NAJNOVŠIE ČLÁNKY
10 najnovších poznatkov neuroarchitektúry
Ako navrhnúť modernú kanceláriu s ohľadom na dnešné myslenie
Súťaž: Made by Spaceplan, Designed by you
Všetky články

Vyriešte problémy firmy vďaka metóde zariaďovania kancelárií

Naplánovať priestor a zariadiť kanceláriu znamená vybrať nábytok a jeho rozmiestnenie tak, aby vyriešiel problémy firmy. Cool working vám ukáže ako na to.

16. 10. 2019

Nové dátové siete, umelá inteligencia, Blockchain, Big Data a IoT (Internet vecí), sú motormi digitálnej transformácie. Práve tie zmenili to, ako sa pracuje a čo si naša práca vyžaduje. Nový paradigma práce mení aj samotný pracovný priestor. Ten už nie je len miesto pre prácu, ale stal sa z neho strategickým nástrojom firmy a jeho hlavnou úlohou je vytvárať spokojnosť na pracovisku.

Zariaďovanie priestorov a ich plánovanie nikdy nebolo efektívnejšie

Cool Working od Actiu je metodológia vyvinutá v spolupráci s Biomechanickým inštitútom vo Valencii. Ide o metódu, ktorá je založená na výsledkoch výskumov a meraní z rôznych disciplín. Tieto disciplíny a sociálne výskumy sa zamerali na použiteľnosť priestoru. Čo z toho vyplynulo? Actiu vďaka pomoci odborníkov vytvorilo jedinečnú metódu návrhu priestoru, ktorého podstatou je, že zákazník je zapojený ako zodpovedná strana v inovatívnom procese. Tento jedinečný prístup ponúka akejkoľvek firme a organizácii zmeniť samu seba. To je možné vďaka zmene pracoviska (spaceplan a vhodný nábytok) a nástrojom IOP (Inovácie zamerané na ľudí). rozdelenie pracovnych zon podla cool working pomaha zariadit kvalitnejsie kancelarie

Moderné kancelárie majú aktívne priestory

Výsledkom metódy Cool working je vysoko výkonné pracovisko s tzv. Aktívnymi priestormi.  Tie účinne prekonávajú obmedzenia, ktoré so sebou nesie open space a dávajú zamestnancom možnosť a zodpovednosť rozhodovať, ako a kde budú pracovať podľa toho, čo im najviac pre ich prácu vyhovuje. Zamestnanci, ktorí pracujú v Aktívnych priestoroch potvrdili, že ich komunikácia, spolupráca, kreativita a výkonnosť je výrazne lepšia. Pokiaľ ide o spokojnosť zamestnancov, tak v ňom najpodstatnejšiu rolu hrajú zložky interiéru. Tie vytvárajú najväčší rozdiel medzi štandardnou kanceláriou a kanceláriou s vysokým výkonom. Cool working od začiatku zapája zákazníka do tvorby a realizácie výkonného priestoru a dá sa použiť pre akúkoľvek organizáciu  bez ohľadu na jej veľkosť, či zameranie. Cool working preukázateľne zvyšuje spokojnosť a produktivitu zamestnancov a dodržiava pri tom overené postupy.

Ako postupujeme pri zariaďovaní kancelárií podľa Cool working?

Na začiatku zhromažďujeme potreby zákazníka na priestory. Riaditelia, manažéri oddelení a zamestnanci, identifikujú ich potreby a požiadavky. Kompilované požiadavky umožňujú generovanie a špecifikáciu návrhu. Vývojový tím začne vytvárať riešenie založené na procesoch Cool working. Tie sa prispôsobujú životu firmy, nie naopak. Do tvorby kostry priestoru je zapojený klient na meetingoch – tým sa zaistí, že koncept priestoru bude zahŕňať všetky požiadavky. problemy vo firme riesi metoda cool working , ktora zariadi kvalitnejsie kancelarie Následne sa vytvorí originálny dokument, ktorý posudzuje klient a nechá upraviť ak je to potrebné. V poslednom kroku je na rade konzultácia so zapojenými stranami, aby sa zistilo, či sú pokryté všetky problémy. Spaceplan a Actiu poskytuje klientovi konzultácie, usmernenia a dostáva školenie, aby chápal ako využívať priestor a komunikoval v novom pracovnom prostredí. To odovzdáva svojim zamestnancom a dohliada na správne využívanie, aby z návrhu dostal 100%.  
Chcete viac informácií o dizajne,
oceneniach a trendoch?
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.