menu
NAJNOVŠIE ČLÁNKY
10 najnovších poznatkov neuroarchitektúry
Ako navrhnúť modernú kanceláriu s ohľadom na dnešné myslenie
Súťaž: Made by Spaceplan, Designed by you
Všetky články

GAIA mení a reguluje vašu prácu

GAIA od Actiu je jedinečný nástroj na zber dát okolia a ich nastavenie, rezerváciu rokovacích miestnosti a pracovísk a nastavenie spotreby energií, ktoré sú dostupné aj pre zamestnancov a web mastera.

25. 10. 2022

Actiu nie je len výrobca nábytku, ale už dlhé roky sa snaží zlepšiť spokojnosť ľudí prostredníctvom nábytku, dizajnu priestoru a technológii. Actiu tento krát vyvinula vlastnú IoT platformu, („internet of things“) ktorá sa snaží prepojiť všetky prvky prostredia, v ktorom pracujeme: svetlo, vzduch, teplotu a ľudí. Poďme sa pozrieť na to, čo GAIA poskytuje firmám a ich zamestnancom v jeho reálnom fungovaní. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=MWMh0CJSmFQ[/embed]

Nechajme priestor správať sa tak, ako to potrebujeme

Môže priestor robiť a cítiť to, čo potrebujú ľudia, ktorí v ňom pracujú? Práve to bola kľúčová myšlienka, keď sa Actiu snažilo nájsť spôsob ako zlepšiť život a fungovanie na kancelárií na hlbšej úrovni. GAIA šla teda ďalej a na úrovni merania, štatistík a riadenia tak môžu firmy vytvoriť vysokovýkonné a inteligentné pracovné priestory schopné udržiavať stálu rovnováhu medzi ľuďmi, fyzickým prostredím a jeho organizáciou.

Ako GAIA funguje?

Na každom pracovisku je nainštalované zariadenie, ktoré analyzuje teplotu, vlhkosť, svetlo, hluk, používanie priestoru. Druhé zariadenie  je nainštalované v open space a v meeting roome zase monituruje CO2 a znečistenie čiastočkami PM 2.5 a PM10. Obe zariadenia následne tieto dáta posielajú do GAIA systému, ktorý ich analyzuje v reálnom čase a intuitívne ich zobrazuje v kategóriách ako meranie pohodlia – teplotné, svetelné a akustické, úroveň kvality vzduchu, level spokojnosti, úroveň energetickej efektivity, úroveň obsadenosti priestoru.

Aké su výhody GAIE?

Zozbierané údaje komfortu, kvality ovzdušia, úrovni obsadenosti atď. sa firmy môže rozhodovať na základe reálnych údajov. Napríklad – potrebujeme naozaj viac zasadačiek, alebo ich len optimalizovať? Je v kanceláriách naozaj správna teplota? Ako sa dá ušetriť na energiách? Rozhranie platformy GAIA je navrhnuté tak, aby bolo užívateľsky prívetivé a nevyžadovalo si žiadne technické znalosti. Okrem toho Actiu pri návrhu platformy využilo všetky skúsenosti získané v certifikačných procesoch WELL a LEED. Preto je GAIA podporným nástrojom pre spoločnosti, ktoré sa by sa snažia o zisk niektorých z certifikátov, alebo hmatateľne o spokojnosť na pracovisku a udržateľnosť budov.

3 hlavné benefity GAIA sú:

1. Optimalizácia priestorov

GAIA ukazuje mieru obsadenosti priestorov, čím uľahčuje firmám, aby sa rozhodovali o optimálnom manažovaní priestoru. Príklad: Ak GAIA vyhodnotí, že sa určité pracoviská využívajú len počas veľmi malého percenta času, firma môže zreorganizovať priestor znížením počtu pracovísk a vytvorením miesta na stretnutia, či relax zóny. Tie je možné ponechať menej pracovísk, alebo vytvoriť miesto nich hotdesky.

2. Priame zlepšenie energetickej efektívnosti a kvality vzduchu

GAIU je možné integrovať s akýmkoľvek existujúcim systémom automatizácie v budove, takže sa nastavenia môžu vykonávať z dáta snímačov GAIE a automatizovať v existujúcom systéme. Napríklad: Automaticky môžete regulovať teplotu zóny, keď je mimo určeného rozsahu, alebo sa dá obnoviť vnútorný vzduch, ak je CO2 vysoko. GAIA umožňuje inteligentnú spotrebu energie na zabezpečenie komfortu len v tých priestoroch, ktoré sú obsadené, čím sa tiež znižuje uhlíková stopa budovy.

3. Zvyšovanie spokojnosti

GAIA podporuje spokojnosť zamestnancov, ktorí využívajú pracovné priestory, čím sa zvyšuje ich produktivita. Prostredníctvom mobilnej aplikácie GAIA zamestnanci poskytujú spätnú väzbu pre firmu o tom, ako sa cítia v každom pracovnom priestore a môžu ohodnotiť zasadacie miestnosti a tiež pracoviská. GAIA pomáha cítia, že sa o nich zamestnávateľ stará a získavajú pomoc pri návrate do kancelárie, zvyšuje angažovanosť v spoločnosti a robí priestory firmy atraktívnym miestom pre nových zamestnancov.

4. Zaisťuje zdravie a bezpečnosť používateľov

GAIA monitoruje kvalitu ovzdušia a posiela upozornenia, keď kvalita ovzdušia nie je v poriadku pre používateľov priestorov. Používanie a rezerváciu je tiež možné v aplikácii zablokovať kvôli plánovaným činnostiam.  Gaia zbiera údaje na server mimo firemné rozhranie a údaje sú nahrávané anonymne. GAIA je prelomový nástroj pri riadení kvality práce v kancelárskych priestoroch a ich manažment. Páči sa vám GAIA? Sme tu pre vás! E-mail a telefón nájdete v sekcii „Kontakt“,  kde môžete vyplniť aj formulár a vyžiadať si cenovú ponuku.
Chcete viac informácií o dizajne,
oceneniach a trendoch?
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.