menu
NAJNOVŠIE ČLÁNKY
Ako navrhnúť modernú kanceláriu s ohľadom na dnešné myslenie
Súťaž: Made by Spaceplan, Designed by you
Udržateľné značky nábytku, ktoré prezentujú dizajn a ekológiu
Všetky články

Identita značky v priestore je dôležitejšia ako ste očakávali

Identita značky už nie je iba o komunikovaní cez média, ale cez priestor. Čo robiť ak chcete, aby si vás zapamätali a vaši zamestnanci boli spokojní?

4. 6. 2019

Nové priestory pre novú dobu. Všetky priestory, ale najmä tie, ktoré sú určené pre prácu, meetingy, cestovanie a oddych, zažívajú radikálnu revolúciu. Už nie sú fyzickým prostredím, kde je umiestnený nábytok pre zamestnancov, alebo návštevníkov. Priestory sa dnes stali kľúčom k vývoju, či zmene a najmä identity značky. Nábytok a jeho vlastnosti umožňujú zosúladiť  výzvy takejto transformácie a spokojnosť v priestoru, ktorú musia cítiť, ktorí sú v priestore prítomní.   Čo je firemní identita? Tá je otázkou všetkých charakteristík, hodnôt a presvedčení, s ktorými sa spoločnosť stotožňuje a ktorými sa dokáže časom odlišovať od iných spoločností. Identita značky spoločnosti je jej osobnosť, jej DNA, jej duša, ktorá ju robí jedinečnou a odlišnou od všetkých ostatných. Je to všetko, čo je nehmotné, čo vytvára nasledovníkov svojich produktov alebo služieb.   Vytvorenie priestoru v súlade s korporátnou identitou značky sa stáva komunikačným nástrojom, ktorý dokáže povedať históriu a filozofiu spoločnosti. Dnes majú všetci, ktorí sa podieľajú na priestore za úlohu vytvoriť prostredie, ktoré tvorí emócie a buduje vzťah  zamestnanca s  jeho úlohami, klienta s produktom a naplno rozvíja tento potenciál. A práve to otvára možnosť sprostredkovať skutočný zážitok zo značky v jej priestoroch. To sú skúsenosti presahujúce racionálnosť a zohľadňujú emocionálne a zmyslové aspekty, vnímanie a pocity, s ktorými sa užívateľ stretáva pri interakcii s prostredím.     Nie je náhoda, že dnes zažívajú organizácie a ich priestory tatýto prerod. To je totiž výsledok zmeny v spotrebných návykoch, vývoji technológie a nových spôsoboch komunikácie. Do práce nastupuje nové generácie (miléniáli, generácia Z), ktorý majú inéhohodnoty škálu hodnoti a tie tvoria požiadavky na udržateľnosť, spoluprácu (kolaboráciu, coworking), spokojnosť a integráciu technológií do všetkých procesov. Organizácie, ktoré sa snažia komunikovať svoju identitu značky prostredníctvom ich priestorov, musia zvážiť možnosť zavedenia nových zón. Tie poskytujú prostredie, ktoré umožňuje zdieľať skúsenosti, myšlienky a učiť sa, vytvárať neformálne stretnutia, podporovať medzigeneračnú socializáciu alebo nájsť inšpiráciu, či jednoducho relaxovať.   Identita značky je dnes prítomná vo všetkých týchto nových priestoroch, ktoré prevzali túto dôležitú úlohu - od kantín, kuchyniek až po kaviarne, lobby a čakacie priestory, viacúčelové miestnosti, terasy alebo vnútorné záhrady. Táto koncepcia je rovnako platná pre sektory, ako sú nemocnice, banky, letiskové terminály, školy alebo obchodné priestory, kde sa ľudia snažia vytvoriť pohodlné priestory, kde cítia pohodlie domova. Ako ale spojiť potreby a spokojnosť cez nábytok a zároveň komunikovať identitu značky? Odpoveď našlo Actiu, vedúci výrobca nábytku pre kancelárie a verejné priestory. Prostredníctvom Cool Working® spoločnosť Actiu identifikuje všetky potreby a navrhuje použitie nábytku pre všetky priestory a napĺňal viacúčelové produkty požiadavky bola schopná poskytovať viacúčelové produkty a tvoriť príjemne miesta pre rôzne účely s peronalizovaným zážitkom.   Vytvorte efektívne, udržateľné, zdravé priestory s najmodernejšími technológiami, ktoré reprezentujú hodnoty vašej organizácie, kde užívatelia, profesionáli a zákazníci zlepšujú svoje skúsenosti, zapájajú ľudí a posilňujú značku, čím vytvárajú reálne konkurenčné výhody pre podnik. Ak máte otázky, obráťte sa nás a radi Vám pomôžeme nájsť spôsob ako efektívne komunikovať značku cez priestor.
Chcete viac informácií o dizajne,
oceneniach a trendoch?
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.