menu
NAJNOVŠIE ČLÁNKY
10 najnovších poznatkov neuroarchitektúry
Ako navrhnúť modernú kanceláriu s ohľadom na dnešné myslenie
Súťaž: Made by Spaceplan, Designed by you
Všetky články

Najľahšia montáž a najvyššia stabilita sa snúbia v novom pracovnom stole Clavis

Tecno si vybralo tému flexibility, ktorá definujeme ako schopnosť zmeny, úpravy a prispôsobovania sa neustále novým situáciách a preto je na svete Clavis.

25. 11. 2016

Rad modulárnych častí robí z Clavisu vysoko modulárny stôl, čím sa stáva vhodným pre mnohé druhy moderných pracovísk. Systém povoľuje rôzne výšky stola alebo ručné / automatické prispôsobenie výšky. Odlišné farby a tvary konštrukčných prvkov dávajú nové stolovému systému Clavis nadčasovú eleganciu.

Flexibilita je schopnosť meniť: meniť a prispôsobovať sa extrémne odlišným situáciám. Naše životy, návyky a správanie sa neustále vyvíjajú, ako aj pracovné prostredie. Z toho dôvodu, Centro Progetti tecno, stredisko nápadov a riešení pre profesionálov s spolupráci s architektom Denielom Del Missierom vyvinuli Clavis, systém pracovných stolov, ktorého projektová idea pochádza z nových činností, ktoré sú okamžité, pokročilé a synergické zasadené do agilnejšieho pracovného prostredia. Spájací kĺb je srdcom Clavisu: jednoduchý a priamy spoj pre rýchle a neobmedzené konfigurácie.

 

Clavis môže byť zložený okamžite bez použitia náradia, vďaka jeho kĺbom  a základným štruktúrnym prvkom. Ruky, prvý nástroj človeka, sú jedinou požiadavkou k zloženiu tohto stolového systému, ktorý môže byť zložený a demontovaný vo veľkom počte rôznych spôsobov.

Dnešná evolúcia pracoviska si vyžaduje spojenie medzi objektmi a okolitým prostredím. Clavis umožňuje integráciu io.T – The Intelligence of Tecno – čo tvorí pokročilé a vzájomne prepojené pracoviská, kombinujúce hmatateľný a analógový svet a nehmatateľným digitálnym svetom. Zabudované senzory v stole aktivujú funkcie slúžiace používateľom posielajúc informácie v reálnom čase, čo povoľuje optimalizáciu zdrojov. Overenie pravosti používateľa, rezervácia stola a rokovacej miestnosti, manažment klimatizácie a svetelného systému, sú len niekoľké funkcie možné vďaka io.T.

 

 

 

Chcete viac informácií o dizajne,
oceneniach a trendoch?
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.