menu
NAJNOVŠIE ČLÁNKY
10 najnovších poznatkov neuroarchitektúry
Ako navrhnúť modernú kanceláriu s ohľadom na dnešné myslenie
Súťaž: Made by Spaceplan, Designed by you
Všetky články

Prečo ľudia pracujú v mojej firme?

Dnes sme svedkami celosvetovej paradigmy v hodnotách firiem, kde sú zložky pracovného prostredie kľúčové. Zistite aké sú najnovšie trendy a stratégie vo vývoji pracoviska.

22. 1. 2018

 Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že bohatstvo organizácie (firmy) sa meria zdravím svojich pracovníkov alebo, keď štúdie vedú k záveru, že firmy so šťastnými pracovníkmi dokážu zvýšiť produktivitu o 31%.

 Preto nie je rozumné pre žiadnu z firiem, ktorá chce rásť nerealizovať potrebné opatrenia na dosiahnutie prostredia, vďaka ktorým sú pracovníci motivovaní tým, čo robia, cítia sa, že sa o nich firma stará a sú súčasťou tímu, ktorý pracuje na tom istom cieli.

 

V Španielskom Alocante sa konala konferencia Congreso de la Felicidad y Productividad en la empresa (Kongres spokojnosti a produktivity pri práci), kde poprední HR odborníci, sociológovia a psychológovia a španielske firmy, medzi ktorými nechýbalo Actiu, rozobrali stratégie a smerovanie, ktoré používajú.

Z výsledkov debát a analýz vyplýva, že sme svedkami celosvetovej zmeny paradigmy, ktorá predstavuje prioritu v oblasti zdravia v podnikovej agende: záväzok k spokojnosti  je príležitosťou pre spoločnosti zvýšiť ich konkurencieschopnosť. To pôsobí ako diferenciačný prvok pre prilákanie a udržanie talentov.

 

Podľa správy CBRE do roku 2040 budú hranice medzi domovom a pracoviskom zmazané. Pracovisko bude priestorom, kde budú zamestnanci budú žiť v kancelárii a kde bude postarané o ich zdravie a spokojnosť, ponúknu sa im dôležité služby, ako je väčší prístup k prirodzenému a nastaviteľnému osvetleniu, prístup k zdravému jedlu alebo k fitnes službám.

Medzi zdravými kanceláriami a energetickou účinnosťou existuje silný vzťah, ktorý nemožno ignorovať. Zdravie a spokojnosť sú silnou hodnotou, ktorá ovplyvňuje všetkých ľudí v organizácii. Energetická efektívnosť je dôležitým zdrojom úspory nákladov, ktorý sa viac vzťahuje na zariadenie a ich prevádzku. Obe iniciatívy musia ísť ruka v ruke, pretože technológia umožňuje túto spätnú väzbu.

 

Keď sa pozrieme 15 rokov dozadu, môžeme sa zasmiať nad tými, ktorí predpovedali, že udržateľnosť je nezmysel. V dnešnej dobe sa všetky budovy, ktoré chcú byť nejakým spôsobom aspoň minimálne príťažlivosť, zaujímajú za trvalú certifikáciu.

Po týchto 15 rokoch sa potreby firiem a ich pracovníkov rozšírili v tomto novom scenári je taktiež dôležité, aby kancelárie boli nástrojmi na motiváciu a lepšiu angažovanosť pracovníkov a tak sa udržala stabilná úroveň zdravia a produktivity.

 

V prípade oddelení ľudských zdrojov sa kancelárie stali základným nástrojom na interakciu so svojimi zamestnancami pri tvorbe hodnoty prostredníctvom rozvoja a kultivácie ľudského talentu a jednou z pák, ktoré sa najviac využívajú na dosiahnutie tohto cieľa, je zdravie a wellness.

V tom zmysle je ponúkanie najlepších skúseností našich zamestnancov, ktoré im poskytujú fyzické a emocionálne blaho, sú ciele, ktoré čoraz viac vyžadujú kvalifikovaní odborníci." Zamestnanec vníma úsilie, ktoré organizácia vyvinula, aby sa o nich starala a posilnila, čo sa v konečnom dôsledku vždy premieta do pozitívnych a ziskových čísel pre spoločnosť. Výsledkom je, že uvedenie ľudí na prvom mieste zefektívňuje organizáciu, hovorí Soledad Berbegal, riaditeľka stratégie značky spoločnosti Actiu.

 Pre tých, ktorí si myslia, že ako udržateľnosť v spoločnostiach, povzbudzovanie šťastia pracovníkov s cieľom dosiahnuť vyššiu ziskovosť, je nezmysel, sa musia pozrieť na zistenia početných štúdií v rôznych organizáciách po celom svete. Po začlenení prvkov, ktoré uprednostňujú tieto aspekty (wellness a zdravie), sa absencia zníži o 37%, pracovné úrazy sa znižujú o 41% a navyše produktivita stúpa o 21% a ziskovosť podnikov až o 22%.

 

 

Chcete viac informácií o dizajne,
oceneniach a trendoch?
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.