menu
NAJNOVŠIE ČLÁNKY
Udržateľné značky nábytku, ktoré prezentujú dizajn a ekológiu
Príďte si vyskúšať kancelársku stoličku A+S so špeciálnou mechanikou
Kolekcia Muvit : Mobilný nábytok, ktorý transformuje kancelársku kultúru
Všetky články

Seriál: 5 faktov, ktoré zmení váš pohľad na office (1.časť)

5-dielny seriál odhaľuje kľúčové zistenia výskumu Senatoru, ktoré zmenia pohľad na spaceplan a pomáhajú chápať ako odlišní ľudia využívajú kanceláriu a čo pri práci potrebujú.

31. 8. 2018

V minulosti bol prístup „jedna veľkosť sedí všetkým“ v zariaďovaní kancelárií štandardom, ale postupne  pokročili aj možnosti v dizajne, kde sa začal presadzovať dizajn domovského officu.

Keďže sa objavili nové interpretácie kancelárskeho prostredia, tak vznikol model otvoreného priestoru. To prinieslo väčšiu rozmanitosť ako kedykoľvek predtým, ale stále prevláda model „jedna veľkosť sedí všetkým“.

Očakáva sa totiž, že každý zamestnanec bude nábytok a zariadenie používať rovnako.

Dnes sa počíta s tým, že životnosť kancelárie je v priemere šesť rokov, kým nájomca nezmení sídlo, alebo usporiadanie. To znamená, že proces návrhu zahŕňa rôzne tímy ľudí, ktoré prichádzajú k najrelevantnejšiemu riešeniu nových priestorov.    

Faktom je, že tieto diskusie plánujú priestory niekoľko ďalších rokov, čo je dosť dlhá doba na to, aby sa firma a jej štruktúra menila.

Do diskusie môžu byť zahrnutí architekti, dodávatelia stavby, interiéroví dizajnéri, projektanti, developer a výrobcu nábytku - všetci rozhodujú o tom, čo koncový užívateľ potrebuje.

Zatiaľ čo sa ale proces navrhovania opiera o svoje rôzne špecializované školy, nie vždy dostáva informácie od najdôležitejšieho influencera: koncového užívateľa.

 

Poďme zistiť ako pracujeme

Vzhľadom na to, že v každej kancelárií nájdeme jednotlivcov, ktorí majú svoje vlastné preferencie a jedinečný prístup k pracovnému dňu, Senator uskutočnil komplexný prieskum zamestancov kancelárií vo Veľkej Británii, ktorý by zhodnotil súčasný prístup v navrhovaní kancelárií. Cieľom bolo zistiť, ako pracujeme, ako riešime naše každodenné úlohy a ako sa  individuálne líšime.

Odpovede výskumu potvrdili niektoré populárne tvrdenia, zatiaľ čo niektoré boli napadnuté novými vplyvmi, ktoré formujú moderné pracovisko.

Aby Senator získal hodnotné informácie, nimi poverená prieskumná agentúra vyspovedala 2 000 zamestnancov a pričom zohľadnila ich pohlavie, vek, sektor, veľkosť zamestnávateľa, pozíciu a miesto práce.*

Výskum prebiehal formou rozhovoru, aby zamestnanci hovorili o tom, ako vyzerá ich pracovný deň a nie aká by bola ideálna situácia. Prieskum tiež zahrnul grafický dotazník, kde si mohli zamestnanci vybrať, akú preferujú polohu pri jednotlivých aktivitách, výšku sedenia a tiež zohľadnili rôzne dostupné

Prieskum odstránil mýty o tom, ako pracujeme

Výsledky prieskumu sa ukázali byť ako veľmi logické, na druhej strane je to reálny výsledok, ktorý odstraňuje dlho preferované mýty od o tom, ako pracujeme. Toto sú tri bežné domnienky, ktoré nabúral výskum:

 

Pohlavie – ženy a muži sa reálne nelíšia v tom ako vykonávajú, či používajú kanceláriu

Geografická poloha (juh, sever, atď.) – to či pracujeme v rurálnejších, alebo urbanizovanejších oblastiach namá vplyv na odlišné využívanie kancelárie

Súkromný ​​a verejný sektor – možno oba sektory fungujú inak, ale audítori, manažéri, či pracovníci recepcie v oboch sektoroch používajú kanceláriu rovnako

Na druhej strane Senator získal štyri dôležité zistenia, ktoré majú veľmi malý vplyv na to, ako ľudia používajú kanceláriu. Tie úzko súvisia s tým, ako navrhovať kanceláriu pre rôzne oddelenia, zamestancov podľa ich individuálnych potrieb.

Toto odlišné využívanie kancelárie nezvyšuje náklady pre firmy, ale dáva možnosť lepšie chápať zamestnancov a zvýšiť ich produktivitu vďaka dobrému spaceplanu a funkčnému nábytku.  

Budúci týždeň sa dozviete aký je prvý zo štyroch výsledkov výskumu Senatoru, ktorý sa zameral na dizajn pre odlišné vekové skupiny.

*Počet respondentov je pomerná vzorka, ktorú poskytol Úrad pre národnú štatistiku vo Veľkej Británii

Chcete viac informácií o dizajne,
oceneniach a trendoch?
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.