menu
NAJNOVŠIE ČLÁNKY
10 najnovších poznatkov neuroarchitektúry
Ako navrhnúť modernú kanceláriu s ohľadom na dnešné myslenie
Súťaž: Made by Spaceplan, Designed by you
Všetky články

Seriál: 5 faktov, ktoré zmení váš pohľad na office (2.časť)

Druhá časť seriálu odhaľuje aký je najdôležitejší faktor, ktorý nás odlišuje pri práci a čo treba zvýžiť, keď navrhujeme priestory pre firmu, či organizáciu.

7. 9. 2018

Vzhľadom na to, že v každej kancelárií pracujú jednotlivci, ktorí majú svoje vlastné preferencie a jedinečný prístup k pracovnému dňu, Senator uskutočnil komplexný prieskum zamestnancov vo Veľkej Británií. Ten mal za cieľ zhodnotiť súčasný prístup k dizajnu kancelárií a tiež zistiť "ako pracujeme", narábame s úlohami s každodennými úlohami a ako sa individuálne líšime.

Výskum ukázal, že faktor, ktorý zamestnancov najviac odlišoval v rámci preferencií sú vek a seniorita. Práve tu  existuje prirodzený rozpor – staršia generácia je viac teritoriálnejšia, kým mladší zamestnanci sú zvyknutí na model spoločnej ekonomiky.

 

Kancelárie pre miléniálov

Dizajnový priemysel a spôsob akým sa tvorí koncepcia pracoviska sa dlhodobo sústredí na miléniálov.   Paradoxne, pomer zamestnancov vo veku 18 až 34 rokov sa v skutočnosti znížil o deväť percent a predstavoval 34 percent celkovej pracovnej sily vo Veľkej Británii. Navyše údaje z ONS naznačujú, že väčšina zamestnancov kancelárií bude naďalej tvoriť zložka ľudí na 35+ počas nasledujúcich 10 rokov. Práve preto je potrebné zvážiť to, aké je vekové zloženie firiem pre ktoré sa kancelárie navrhujú.

Analýza výsledkov ukázala, že predovšetkým seniorita (vo veľkej miere súvisiaca s vekom) a postavenie jednotlivca v organizácii diktovali, ako chcú pracovať. Porovnanie riaditeľov a vedúcich manažérov s administratívnymi pracovníkmi, ukázalo, že zamestnanci na vyšších pozíciách, viac pravdepodobne preferujú uvoľnenejšiu pozíciu, nielen pri prezentovaní v skupine, ale aj pri písaní mailov.

Administratívni pracovníci na druhej strane viac preferovali tradičnú polohu práce na pracovnej stoličke za kancelárskym stolom. Práve preto tiež vyberali  určitú výšku stola, čo bola v tomto prípade výška pre ich prácu, skôr ako keby mali za stolom stáť, zakloniť sa, či podopierať.

Oveľa väčšie rozdiely boli aj v ochote vedúcich zamestnancov experimentovať s polohou tela. V rámci preferencie čítania emailov sa umiestnili pod priemerom, keďže preferovali čítanie a sedenie za stolom na osobnom počítači.

Napriek tomu, že vyšší manažéri boli naklonení viac experimentovať v iných oblastiach, prejavila sa u nich väčšia túžba po súkromí. Počas telefonovania, čítania, alebo písania emailov, s väčšou pravdepodobnosťou vykonávali tieto činnosti v uzavretom prostredí.

Iné zariadenie pre iné typy úloh

Väčšina z výsledkov výskumu priviedla Senator k rozlišovaniu rôznych typov úloh, ktoré vykonávajú zamestnanci v rámci firmy.

Administratívni pracovníci častejšie trávia čas pri osobnom počítači, takže sa javí ako správne, že dávajú prednosť klasickej kombinácii pracovnej stoličky a stola. Zamestnanci na vedúcich pozíciách sú ochotnejší byť mobilní, pretože vykonávajú svoje každodenné aktivity v pohybe - čítajú e-maily v loungovom sedení, podopretí o bar, prípadne v stoji.  Výskum ukázal, že vzorka považovala luxus za vhodný ak ľudia stúpajú na pozíciách, pričom sa ich úlohy menia a výstupy sú definované.

Podobne, čím väčšia je seniorita, tým je pravdepodobnejšie, že ich práca má dôvernú povahu a zodpovedá ich väčšej potrebe súkromia.

Otázka seniority v sebe nesie odlišnosť v náplni práce a požiadavky na okolie – čím vyššia je pozícia, tým je vyššia aj rozmanitosť prostredí, ktoré sú pre vykonávanie úloh potrebné. Je tiež pravdepodobné, že budete vykonávať neadministratívne úlohy a začnete skúmať ďalšie možnosti prostredia, napríklad relax zónu, čo presahuje priestor vášho pracovného stola. 

Chcete viac informácií o dizajne,
oceneniach a trendoch?
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.