menu
NAJNOVŠIE ČLÁNKY
10 najnovších poznatkov neuroarchitektúry
Ako navrhnúť modernú kanceláriu s ohľadom na dnešné myslenie
Súťaž: Made by Spaceplan, Designed by you
Všetky články

Seriál: 5 faktov, ktoré zmení váš pohľad na office (3.časť)

V druhej časti seriálu sme odhalili, čo je najpodstatnejším faktorom, ktorý nás líši pri práci. Druhé zistenie je s ním úzko a musíme ho zvážiť, keď chceme zariadiť, alebo redizajnovať kanceláriu.

14. 9. 2018

How we work je komplexný prieskum Senatoru, ktorý vyspovedal zamestnancov kancelárií vo Veľkej Británii, aby zhodnotil súčasný prístup k dizajnu kancelárskych priestorov. V tretej časti sa pozrieme na ďalšie prekvapujúce a potenciálne problematické zistenie výskumu.

Ako prvý a najdôležitejší faktor, ktorý zásadne ovplyvňuje naše správanie a využívanie kancelárie je vek. Preferencie v rámci rovnakej vekovej skupiny sa môžu líšiť v závislosti od odvetvia a môžu prekročiť úroveň seniority. Starší pracovníci, aj keď nie sú vyššie postavení, si vybrali podobné pracovné preferencie ako tí, na vedúcich pozíciách. Tu sa dostávame k druhému zisteniu - starší pracovníci v porovnaní s tými mladšími kladú väčšií dôraz na súkromie a vlastníctvo ako ich mladší kolegovia.

V dôsledku starnúcej pracovnej sily a prudkého poklesu počtu dostupných pozícii pre ľudí vo veku 18 až 25 rokov je teda rozumné, aby dodávatelia a dizajnéri uprednostnili staršiu generáciu v rámci navrhovania a projektovania kancelárií.  Mladšia veková skupina tvorí len 12% celkovej kancelárskej pracovnej sily, čo by mali firmy určite zhodnotiť pred redizajnom.

Zdieľanie a teritoriálnosť

Korelácia medzi senioritou, ktorá sa týka veku aj profesionálneho postoja, však naznačuje, že väčšina tohto preferovaného modelu je určovaná postojmi k teritóriu a nadradenosťou. Mladšia generácia  zvyčajne preferuje to, čo sa nazýva spoločná ekonomika (shared economics). Títo zamestnanci nemajú problém zdieľať stoly, zariadenie a širší pracovný priestor, čo je pravdepodobne len rozšírenie ich vlastného postoja nevlastniť nehnuteľnosť, či iný majetok.

Aj keď to nie je veľmi uspokojivé pre staršiu generáciu, ktorá je zvyknutá na vlastníctvo mimo a v rámci práce, spoločná ekonomika zostáva nákladovo efektívnejším modelom. To znamená, že vyjadrená potreba súkromia a vlastníctva by mohla sťažiť vytvorenie rovnováhy oproti lacnejšej možnosti spoločných stolov a zariadenia.

Výskum Senatoru ukazuje na klamlivú tendenciu v oblasti súčasného dizajnu, keďže model preferovaný mladšou generáciou je v posledných rokoch významnou témou. Napriek tomu, že nárast kreatívneho priemyslu v Spojenom kráľovstve zaznamenal niekoľko nových rozdielov v dizajne interiérov, súčasný spôsob plánovania kancelárie ako je open space, relax  a zábavné zóny sa javia ako nižšia priorita, než sa predpokladá.

Aké je teda riešenie? Pre inteligentného vlastníka firmy, architektov a dodávateľov by tieto zistenia mali smerovať k spoločnému úsiliu vytvoriť personalizované pracovné priestory, ktoré primerane zodpovedajú potrebám viac generačnej pracovnej sily. 

Chcete viac informácií o dizajne,
oceneniach a trendoch?
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.