menu
NAJNOVŠIE ČLÁNKY
10 najnovších poznatkov neuroarchitektúry
Ako navrhnúť modernú kanceláriu s ohľadom na dnešné myslenie
Súťaž: Made by Spaceplan, Designed by you
Všetky články

WELL: Spokojnosť na pracovisku sa dá dosiahnuť ľahšie ako si myslíte

Vieme, že priestor okolo nás ovplyvňuje výkonnosť. Certifikát Well zastrešuje kvalitu vzduchu, vody, či jedla a dáva ľuďom lepšie pracovné prostredie, ale za akú cenu?

2. 7. 2018

Zamestnanci sú najdôležitejšou investíciou každej spoločnosti. Starostlivosť o nich, ich zdravie a pohodu, je nepriama starostlivosť o spoločnosť. Zameranie sa na ľudí zahŕňa riešenie takých základných otázok, ako je kvalita vzduchu, osvetlenia, vody, jedla, nábytok a stav tela a mysle zamestnancov.

Dodržiavanie všetkých týchto údajov na základe konkrétnych indexov a externého hodnotenia má aj svoj názov. Je to certifikácia Well  a Španielsko je svetovým lídrom v ich zavádzaní. Jeho funkciou je meranie, určovanie a monitorovanie charakteristík prostredia budovy, ktoré ovplyvňujú zdravie a blahobyt ľudí, ktorí v ňom pracujú.

IE Business School v Madride nedávno zorganizovala niekoľko workshopov s názvom "Spokojnosť v práci: Náklad, alebo investícia?", ktoré spojili rôznych špecialistov, aby diskutovali o aplikácii a výhodách za okrúhlym stolom.

Isabel Martínez, doktorka klinickej psychológie začala diskusiu a zaujala publikum svojim príspevkom o mentálnom zdraví. „Osobná spokojnosť, klíma, pracovné prostredie, motivácia, stres a medziľudské vzťahy ovplyvňujú skutočný záväzok, ktorý má každý zamestnanec voči svojej firme/organizácii. Návrh priestoru priamo ovplyvňuje osobné zhodnotenie životného prostredia. Z tohto dôvodu je spokojnosť veľmi podmienená fyzickým priestorom, ale aj emocionálnym priestorom, ku ktorým prispievame napríklad zmierovacie politiky a flexibilita pracovných miest.“

CBRE Project Madrid, WELL Certification. @wellcertified.com

Keď hovoríme o navrhovaní prostredia kvôli poskytnutiu spokojnosti, Beatriz García, architektka a dizajnérka CBRE, zdôraznila dôležitosť biofilného dizajnu a potrebe ľudí byť v kontakte s prírodou. „Koncepcie, ako je vegetácia, prirodzené svetlo, voda, farby a tvary, môžu pomôcť motivovať pracovnú silu.“  Špecifickým prípadom je spoločnosť CS Johnson, ktorá po znížení počtu zamestnancov dokázala znovu získať motiváciu a zlepšiť pracovné prostredie vďaka zmene v dobre navrhnutých priestoroch, "povedal.

Vo vzťahu k zohľadneniu výsledkov hovorí Julia Ayuso, architektka CBRE, že je veľmi dôležité, aby bolo možné merať účinnosť týchto a priori meniacich sa premenných. „Čo nemožno merať nemožno zlepšiť. Musíme prísne objektivizovať a kvantifikovať vlastnosti, ktoré zlepšujú produktivitu a spokojnosť v pracovných priestoroch. A to je spôsob, ako ešte viac rozšíriť tieto certifikáty a presvedčiť viac firiem, aby sa rozhodli získať ich,“ povedala.

Symantec Project, WELL Certification. @wellcertified.com

Skutočným prípadom spoločnosti, ktorá je zaviazaná svojim zamestnancom, je Mahou. Manuel Palencia, manžér programov pre skopojnosť, opisuje, ako je oddanosť zdraviu a blahu pracovníkov nevyhnutná pre vytvorenie efektívnej, produktívnej a vysoko výkonnej firemnej sily. V tomto prípade už niekoľko rokov pripravujú program s názvom "Staraj sa o mňa" kde priestor hrá zásadnú úlohu. „Chceme, aby zamestnanci pracovali pre nás nielen kvôli platu, ale z mnohých iných dôvodov. A keď ponúknete ľuďom zdravie a pohodu, návratnosť je šesťnásobná.“

@wellcertified.com

Paulino Pastor pracuje pre spoločnosť Airelimpio, ktorá sa špecializuje na klimatizáciu a má v tejto oblasti rozsiahle skúsenosti a znalosti. Podľa tohto odborníka vo Francúzsku zlá kvalita vzduchu stojí firmy celkovo 19,5 miliónov eur. „Dobrý tepelný komfort v kancelárii je nevyhnutný pre plnenie každodenných úloh a nepredstavuje veľkú investíciu na jedného zamestnanca. Predpokladaná  investícia na jedného zamestnanca je zhruba 300 EUR ročne,“ poznamenal.

 Patricia Fuentes, vedúca certifikácie Well v CBRE, vysvetľuje, ako sa stále viac a viac firiem zaujíma o túto certifikáciu.  Okrem toho, že sa profituje z dizajnu prispôsobeného ľuďom a ich každodenným úlohám, zvyšuje sa produktivita spoločnosti. „Možno to tak vyzerá, ale spokojnosť nie drahá. Čo je pre spoločnosti skutočne drahé, je malátnosť a všetko, čo ju vytvára pokiaľ ide o psychologické a zdravotné problémy zamestnancov.“

Preto je táto fyzická a emocionálna spokojnosť členov tímu tak podstatná; rozhoduje v nej motivácia, kreativita a produktivita a tá je neodmysliteľná, aby spoločnosť prinášala inovatívne riešenia, mohla sa zlepšovať a vyvíjať.

V tomto zmysle je certifikácia Well nielen užitočným nástrojom na meranie a analýzu parametrov tých, ktorí závisia od spokojnosti, ale slúži aj ako plán na dosiahnutie toho, aby zamestnanci boli šťastní pri práci, cítili sa naplnení a vnímali, že sa im dostáva vyššia hodnota.

Odborníci sa teda zhodujú na jednom: čím väčší pocit pohody, tým lepšia je nálada a výkon v každom aspekte. Tým sa znižujú investície do  liečebných nákladov, práceneschopnosť a problémy vyplývajúce zo zlej atmosféry.

 
Chcete viac informácií o dizajne,
oceneniach a trendoch?
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.