menu
NAJNOVŠIE ČLÁNKY
10 najnovších poznatkov neuroarchitektúry
Ako navrhnúť modernú kanceláriu s ohľadom na dnešné myslenie
Súťaž: Made by Spaceplan, Designed by you
Všetky články

Transformácia vzdelávania prostredníctvom priestoru

Najnovšie zistenia odhalili zásadný vplyv prostredia a jeho vlastností na vzdelávacie výsledky. Aké sú najnovšie trendy v zariaďovaní a konfiguráciu vzdelávacích priestorov?

26. 10. 2017

Len prednedávnom vznikli významné objavy v chápaní neurobiológie učenia. Jedným z významných zistení je, že menej účinné metódy učenia sú pasívne metódy, ako je čítanie, ktoré sú stále najčastejšie používané vo vzdelávaní. 

Na rozdiel od toho sa učenie teraz začína chápať ako multidimenzionálne, zahŕňajúce kognitívne, spoločenské a zážitkové prvky.

Ideálne vzdelávacie prostredie je prostredie, ktoré rozvíja tieto rozdielne dimenzie a podporuje zmenu učenia zameraného z učiteľa na študentov. 

 

Nové chápanie priestoru škôl a učební

Každé miesto môže byť priestorom na učenie a technológia je základnou súčasťou novej pedagogickej dynamikyFlexibilné a otvorené priestory slúžia tomuto účelu spolu so stimuláciou zmyslov, aby sa informácie uchovali a transformovali do vedomostí.

Takto to vidí Kassani, partner a distribútor spoločnosti Actiu, ktorého reflexia je založená na dlhoročných skúsenostiach s návrhovaním a vývojom vzdelávacích priestorov. 

 

 

Okrem zaujímavej bibliografie, v ktorej dávajú hlas multidisciplinárnym odborníkom špecializujúcim sa na rôzne oblasti vzdelávania a ich životné prostredie, má Kassani informačné akcie Aula 360. 

Ich hlavným cieľom je vytvoriť miesto stretnutia na diskusiu o študijných prostrediach a skúsenostiach, ktorá predvoláva členov vzdelávacieho spoločenstva, univerzít, vysokých škôl, architektov, projektantov a manažérov zariadení.

 

 


Na týchto podujatiach sa tiež prezentuje implementácia Cool Working od Actiu pre vzdelávanie. Tu priestory a ich nábytok predstavujú spúšťač zmeny ovplyvňujúci hlavné výkonné procesy, zlepšujuce produktivitu a angažovanosť ľudí okrem ich spokojnosti. 

Prostredníctvom vzorca “think, make, share”,  sú navrhované a zariaďované nové učebné priestory.  Tie berú do úvahy všetky faktory, ktoré sú potrebné na optimalizáciu učebne a všetkých aktivít, ktoré sa v nej uskutočňujú.
 

 

Priestor ako tretí učiteľ

Rôzne vlastnosti priestoru, ako aj kognitívne faktory študentov, ovplyvňujú čo a ako študenti učia v triede. 

Všetko učenie prebieha v nejakom fyzickom prostredí a vlastnosti tohto prostredia môžu mať - a v skutočnosti majú - významný vplyv na vzdelávacie výsledky. 

Preto niektoré fóra už hovoria o učebnom priestore ako o treťom učiteľov. Tento pojem nevyhnutne ovplyvňuje konfiguráciu priestoru.
 

 

Význam medzipriestorov

Štúdie ukazujú, že viac ako 70% vzdelávania sa študentov prebieha mimo formálneho prostredia v triede. To zdôrazňuje zásadnú úlohu, ktorú zohráva celá inštitúcia vo vzdelávacom procese, a najmä jej neformálnych priestoroch -  knižnica, chodby, zeleň, kaviarne atď. 

Takto sú všetky miestami tvorby, spolupráce, výskumu a experimentovania. Tieto priestory predstavujú typ priestorov, ktoré sa dajú umiestniť kdekoľvek v škole; dávajú študentom príležitosť zhromaždiť sa na základe svojich záujmov a poskytnúť im nástroje a materiály, ktoré potrebujú na ich realizáciu. 

 

Chcete viac informácií o dizajne,
oceneniach a trendoch?
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.