menu
NAJNOVŠIE ČLÁNKY
10 najnovších poznatkov neuroarchitektúry
Ako navrhnúť modernú kanceláriu s ohľadom na dnešné myslenie
Súťaž: Made by Spaceplan, Designed by you
Všetky články

Trendy vo vývoji kancelárií v roku 2018

Vplyv faktorov, ktoré pôsobia na vývoj pracovísk a posun v návrhu spaceplanu za posledné roky prispel k tomu, že rok 2018 prináša zaujímavé trendy vo vývoji kancelárií.

15. 1. 2018

Pred niekoľkými rokmi predstavoval nástup konceptu open space-ov začiatok v posune v mentality mnohých firiem, keď prišlo k zmene dizajnu ich kancelárií. Dokým sa tento proces vývoja zastaví, vidíme, že tento trend nie je iba nový spôsob pochopenia fyzického priestoru, ale aj oveľa hlbšiu zmena založenú na potrebách dnešných pracovníkov a spoločnosti.

Aké sú trendy v týchto v nových kanceláriách, pracovných priestoroch, aké sú nároky zamestnancov, ako sa dajú prilákať a udržať talenty, či ako najlepšie realizovať produktivitu? To sú len niektoré základné otázky v každej obchodnej stratégii. Firmy ako Colonial, AECOM, Workplace Solutions, JLL / Tétris, COT & Partners, Cundall España, Studio MAAC a BICG sa stretli na na druhom ročníku Workplace Strategy v Madride v showroome Actiu, aby spoločne analyzovali tieto témy.

 

Spoločnosti menia svoju mentalitu

Jedným z pojmov, ktorý nepochybne definuje nové pracovné priestory, je myšlienka, že priestory  opúšťajú svoju "pasívnu" úlohu a spoločnosti ich teraz považujú za základný prostriedok na dosiahnutie svojich cieľov. Podmienky, ako je pracovná pohoda, alebo flexibilita sú prioritou a zamestnanci" sa teraz stávajú klientmi", pretože sa ich vlastné spoločnosti musia starostlivo starať o to, aby zostali.

Na konci dňa nejde o žiadnu novinku: kancelárie vždy tvorili ľudia a navrhovanie pracovného priestoru znamená navrhnúť priestor pre všetkých, ktorí v ňom pracujú a budú pracovať.

 Pretože, ako zdôrazňuje Isabel Amor, z konzultačnej spoločnosti BICG, zmeny v týchto priestoroch presahujú fyzické rozhranie a je nevyhnutné zosúladiť interiér firiem s ich projektmi v zahraničí.

Pre ňu transformácia firmy znamená zmenu z vnútra. Dodáva: „Nie je to len zmena priestoru, technológie a spôsob práce, ale zmena samého seba. Nemá zmysel navrhnúť prostredie, ktoré sa usiluje o mobilitu, flexibilitu, transparentnosť alebo spoluprácu, ak sa spoločnosť, ktorá na nich trvá, naďalej riadi konceptmi, ako je kontrola, alebo hierarchia.“

 

 

Osobné, flexibilné priestory

Súčasným pracoviskom a jeho smerovaním sa zaoberajú mnohé spoločnosti, ktoré vedia, čo chcú teraz, ale nie v blízkej budúcnosti. Na rozdiel od štandardizovaných schém, ktoré zahŕňajú kancelárie s oddelenými priestormi a open spacemi, ktoré sa často používajú príliš všeobecne, teraz už firmy požadujú návrhy šité na mieru, ktoré zodpovedajú špecifickým potrebám.

„Žijeme vo vizuálnej ére, ktorá spôsobuje, že mnohí klienti za nami chodia s obrázkami, ktoré už videli a chcú to mať u seba. Našou úlohou nie je kopírovať, ale prispôsobiť tieto obrázky ich potrebám a premeniť ich na nástroj, ktorým sa sami môžu rozvíjať,“ hovorí Julia Mingorance a José Rodriguez Pastrana z AECOM.

Nevieme, ako budeme pracovať v najbližších rokoch, takže snahou je navrhnúť kanceláriu tak, aby bola pripravená pre ďalšie roky, čiže flexibilná a schopná prispôsobiť sa a zmeniť. Priestor sa v priebehu jedného roka môže úplne líšiť od toho, ktorý sa používa momentálne a ktorý môže naďalej reagovať na naše potreby.

 

Rôzne priestory pre rôzne potreby

Pracovný priestor je v súčasnosti  veľkou témou, kde ani oddelené kancelárie, ani úplne otvorené priestory nie sú najlepším riešením.  Open space , ktorý sa javil pred niekoľkými rokmi ako perfektné riešenie problémov , ktoré vychádza z tradičných pracovných priestorov, ktoré boli často príliš hierarchické, momentálne už nestačí. Aspekty ako nadmerný hluk, alebo neustále rozptýlenie pracovníkov spôsobujú, že mnohé firmy nesú zodpovednosť za ich nízku produktivitu.  

Neexistuje žiadne riešenie, ktoré by fungovalo pre každého, a nie všetky kancelárie by mali byť navrhnuté ako úplný open space, a nemal by zmiznúť ani koncept uzavretých paravánových pracovísk.

Veľká rôznorodosť práce a pracovníkov sa musí odrážať v kombinácii rozmanitých prostredí, ktoré reagujú na potreby všetkých, ktorí v nich pracujú. A to od open spaceov, ktoré sú podstatné, pokiaľ ide o podporu kooperácie a tímovej práce,  uzavretých priestorov pre prácu na úlohách, ktoré vyžadujú väčšie súkromie, či už v skupine, tak individuálne.

To zdôrazňuje rovnováhu medzi oboma, versatilnými a špecifickými priestormi, ktoré spájajú spoluprácu, koncentráciu, učenie a socializáciu a umožňujú pracovníkom vybrať si, kde chcú pracovať.

 


Spôsob práce sa zmenil

 Ak bol nedávno hlavným cieľom nových pracovných priestorov primárne odstrániť príliš hierarchické rozdelenie a podporiť horizontálnu oblasť prostredníctvom tímovej práce, teraz je protagonistom mobilita. Faktom je, že spôsob práce sa zmenil. Nové technológie, práca na diaľku a nová generácia millenials vytvárajú tlak nevyhnutne prekonfigurovať kancelárie, aby tak pritiahli a udržali vysoko cenné talenty.

Miguel Colomo, architekt a spoluzakladateľ Workplace Solutions, eliminuje technológiu, ktorá oddeľuje náš osobný a profesionálny život. „Musíme nechať figurovať náš osobný život na našom pracovisku, rovnako ako si práca našla cestu u nás domov.“  

Ale to nie je jediný dôsledok technológie. Spôsob komunikácie sa takisto zmenil a už nie je potrebné, aby sme boli spoločne v tom istom priestore alebo v tom istom čase, aby sme pracovali na spoločnom projekte. Stretnutia sa nemusia konať v zasadacích miestnostiach, namiesto toho sa môžu uskutočňovať pri chôdzi po ulici alebo pri káve. Rovnako ako naše domy a mestá fungujú ako kancelárie, malo by to fungovať aj obrátene.

„Teraz nepracujete len v kancelárii, socializujte sa v bare, alebo odpočívate doma,“ hovorí Guzmán de Yarza z JLL / Tétris, pre ktorého dizajn pracovných priestorov ide za hranicu architektúry a nesie obrovskú sociálnu a antropologickú zodpovednosť. Podľa neho by sme sa mali učiť a inšpirovať sa nekoremerčnými typmi prostredí  a preniesť ich do oblasti biznisu, keď transversatilita použitia vytvára veľmi zaujímavé hybridné priestory.

 

Fyzická a psychická pohoda

Mať šťastných a motivovaných pracovníkov je jedným z cieľov akejkoľvek spoločnosti. A medzi mnohými faktory na dosiahnutie tohto cieľa je pracovný priestor. Nie je to už záležitosť priradenia úlohy a pozície každému pracovníkovi, ani o kontrole odpracovaných hodín, ale o vytváraní priateľského pracovného prostredia, ktoré zvyšuje produktivitu, spája profesionálny a osobný život a čo je zložitejšie, riadi zachytiť a udržať si najlepší talent. Je to aj o mieste, kde aspekty ako rozdelenie, nábytok alebo farby sú rovnako dôležité ako iné menej uchopiteľná aspekty a ktoré priamo ovplyvňujú fyzickú a psychickú pohodu ľudí.

Certifikát WELL už začína získavať reputáciu napríklad v Španielsku a zahŕňa dôležité aspekty ako čistotu vzduchu, zdravá výživa, mobilitu alebo šport v práci Tu má technológia a nábytok obrovský potenciál prispieť k vytváraniu inteligentných pracovných priestorov, ktoré dokážu predvídať potreby a uľahčiť plnenie úloh. 

Chcete viac informácií o dizajne,
oceneniach a trendoch?
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.