menu
NAJNOVŠIE ČLÁNKY
10 najnovších poznatkov neuroarchitektúry
Ako navrhnúť modernú kanceláriu s ohľadom na dnešné myslenie
Súťaž: Made by Spaceplan, Designed by you
Všetky články

Zo svetového fóra: Vplyp kultúry na dizajn, produkty a spaceplan

Ak firma chce, alebo musí vyzerať podobne ako jej centrála, musí si najprv uvedomiť, že lokálna kultúra, mentalita a pracovné návyky sú iné a nové zmeny môžu škodiť.

19. 4. 2018

Navrhovanie univerzálnych produktov, ktoré sú na jednej strane kastomizové a ktoré reagujú na každého z ich klientov, je jednou z najväčších problémov, s ktorými sa mnohé spoločnosti stretávajú v každodennom živote.

Zásadným aspektom pre každého, kto má globalizáciu ako jedného z najväčších spojencov je, aby ste vedeli, ako chcete fungovať na mieste, ale fungovať za hranicami. To, čo robí istý produkt úspešným na jednom mieste, no nikto na neho reaguje na druhom, aké sú potreby každej spoločnosti, alebo to, čo je odlišné medzi jednou kultúrou a druhou, sú niektoré z tém, ktoré analyzovalo Actiu na evente Účinky kultúrnych bariér na produkty.

 Profesionáli, organizácie a firmy sa stretli vo fóre, kde diskutovali o nosnej téme: vplyv, ktorý má kultúra na vytváranie a manažment jej produktov a ako poznanie a prispôsobovanie sa kultúrnym charakteristikám každého regiónu je pre všetky z nich rozhodujúce.

Smerom k miestnej globalizácii

Odvtedy, čo globalizácia začala s priemyselnou revolúciou, sa neprestala sa vyvíjať. Neselektívne opakovanie toho istého modelu, sa vyvinulo v mnohých spoločnostiach až do pomerne nedávnej doby, je teraz v procese vymierania, ktorý uprednostňuje trh, ktorý sa zameriava na kombináciu globálneho a miestneho .

Priemyselne štandardizovaná kvalita a dizajn sa priblížili väčšiemu počtu ľudí, čo redukovalo individualitu spojenú s jediným produktom, ktorú sa teraz snaží získať späť prostredníctvom participatívnejšieho a demokratickejšího dizajnu. Nejde o výrobu produktu šitého na mieru, ale prispôsobenie sa toho, čo už bolo vyrobené, tak aby sa samotný produkt adaptoval  na každý projekt, kultúr a pracovné návyky, čo v rámci procesu šetrí značné množstvo času a peňazí.

 

Kultúrne bariéry ako príležitosť

Kultúra je podľa definície súbor poznatkov, presvedčení a vzorov správania sociálnej skupiny a je jedným z najdôležitejších faktorov pri vývoji akéhokoľvek produktu. „Nie všetky krajiny chápu rovnaké rituály ako hygiena a kúpeľňový sektor, ktoré sa používajú a interpretujú úplne inak podľa kultúry a miesta,“ podotýka riaditeľ pre dizajn a inovácie spoločnosti Roca Sanitary, Josep Congost.

Enrique Charro Herrera, riaditeľ marketingu a komunikácie Taste pre USA : „Globalizáciou oslabené kultúrne bariéry naďalej existujú a aby produkt fungoval, je potrebné poznať kultúru krajiny a cieľovú skupinu veľmi dobre.“

Podľa Ramóna Fernándza, technického riaditeľa hotela Room Mate je nevyhnutné vidieť bariéry ako nevýhodu a premeniť ich na príležitosť prostredníctvom procesu, ktorý rešpektuje miestnu kultúru a nenúti výrobok, ale prispôsobuje ho ".

 

Sociálne a kultúrne prostredie práce

Ak dnes spoločnosť konzumuje, pohybuje a funguje odlišne,  prečo sú pracovné priestory z inej doby? Soledad Berbegal. Z Actiu tvrdí, že proces pozitívne postupuje a preniká s globalizáciou prostredníctvom narastajúceho počtu koherentných pracovných priestorov. Je to jednak vidieť v meniacej sa vnútornej hierarchii a v sociálno- vzťahových modeloch.

Prostredie, ktoré sa pre mnohých premenilo na druhý domov, kde je dizajn základným nástrojom pri vytváraní spokojnosti, synergie a dôvery medzi rôznymi kultúrami a ďalšie z univerzálnych konceptov je v posledných rokoch v móde ako open space, coworking (kolaboračné zóny), práca na diaľku, pocit že niekam patríme, dizajn, ergonómia, technológia, alebo flexibilita, ktoré sú teraz revidované v závislosti od každého sociálneho a kultúrneho prostredia.

Týmto spôsobom mnohé firmy prestali so snahami reinterpretovať samých seba, kde spájali už existujúce lokálne modely s prispôsobením sa na univerzálne prototypy spaceplanu a produktov pre každú pobočku. Dnes je to obojsmerný proces, v ktorom spoločnosti prispôsobujú svoje podnikové štandardy miestnej kultúre od ktorej sa ale tiež žiadava, aby bola pripravená na zmeny a inovácie.

 

Internacionalizácia pracovného priestoru

Pred rokom holandský sociálny psychológ Gerard Hendrik Hofstede určil, aké faktory určujú dizajn pracovných priestorov v piatich kultúrnych rozmeroch. Je to vzdialenosť moci,  individualizmus vs kolektivizmus, maskulinita vs ženskosť, vyhýbanie sa neistote a dlhodobá orientácia voči krátkodobej orientácii. To sú podmienky a spôsob definovania, akým každá spoločnosť žije a vníma svoje prostredie.

Ktoré kultúry sú pozornejšie voči svojej osobnosti a ktoré sú otvorenejšie k spolupráci a zmenám, akú úlohu zohráva hierarchia, kontrola alebo pocit spolupatričnosti, aká je ich tolerancia voči zníženým pracovným priestorom a prelomenie bariér medzi profesionálnym a osobným životom, alebo aké sú hlavné spôsoby práce v každej oblasti, sú niektoré aspekty, ktoré je potrebné zohľadniť pri navrhovaní pracovných priestorov mimo našich hraníc.

Už existujúce trhy, ako napríklad nemecký alebo francúzsky trh, ktoré so silnou podporou pre dizajn a online nakupovanie vyžadujú úplne inú stratégiu ako tie, ktoré boli vyvinuté v Poľsku a Rusku, ktoré sa stali paradigmom nových pracovných priestorov, ktoré zažívajú okamih rastu a významné inovácie.

Alebo na "bežnejších" trhoch, ako je africký trh, ktorý zriedka zahŕňa elektrické riešenia a je odhodlaný pracovať na projektoch, naďalej používať tradičnú metódu kúpy, alebo na trhu Spojených arabských emirátov, kde ešte nie sú open spacei.

Kultúry sa navzájom veľmi odlišujú, ale s rovnakou spoločnou túžbou: vytvoriť atraktívne pracovné priestory, ktoré podporujú spokojnosť a kde sa jeho pracovníci cítia ako doma. 

Chcete viac informácií o dizajne,
oceneniach a trendoch?
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.